Termeni si Conditii

  I) Aspecte generale

Folosirea acestei platforme implica acceptarea fara echivoc a acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a platformei, se recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor. Informatiile oferite in cadrul prezentului site sunt in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi. Accesarea si/sau utilizarea site-ului de catre dumneavoastra constituie ACCEPTAREA prezentelor conditii si va obliga la respectarea acestora. Entitatile Porsche isi rezerva dreptul de a revizui acesti termeni si conditii de utilizare prin actualizarea acestei pagini in orice moment notificand totodata utilizatorul. Termenii si conditiile de utilizare in vigoare sunt cei afisati pe site. Vizitarea periodica a acestei pagini va ofera posibilitatea de a lua la cunostinta orice modificare survenita cu privire la acesti termeni si conditii, dumneavoastra fiind unicii raspunzatori de cunoasterea si conformarea la noile prevederi si modificari ce pot aparea. In caz de neconformare, ne rezervam dreptul de a bloca accesul Clientilor care incalca acesti termeni si conditii de utilizare sau orice alte prevederi relevante din legislatia in vigoare

 

  II) Definitii

Termenii si conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vizitatorilor Platformei.
Client: este persoana fizica si/sau juridica, parte la un Contract de Leasing Financiar incheiat cu Porsche Leasing, care, dupa ce accepta termenii si conditiile prezentului site, este recunoscuta si acceptata de catre Entitatile Porsche ca avand acces la unele sau toate beneficiile oferite de Platforma;
Contract de Leasing Financiar: Contractul prin care Porsche Leasing transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârsitul perioadei de leasing Porsche Leasing se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul;
Contul de acces al Clientului: este definit printr-un nume de utilizator si parola.
Date cu caracter personal se va intelege orice informatie referitoare la dumneavoastra, persoana fizica, prin care sunteti identificat sau puteti fi identificat, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii dumneavoastra fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Drepturi de proprietate Intelectuala (denumita in cele ce urmeaza „DPI”): toate drepturile imateriale, cum ar fi know-how, dreptul de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Entitatile Porsche: reprezentata de entitatile juridice (companii) ale grupului Porsche, respectiv
✓     Porsche Leasing Romania IFN SA cu sediul in B-dul Pipera, Cladirea Porsche, nr. 2 Loc. Voluntari jud. Ilfov, inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/493/2004, CUI nr. 12064199 (denumita in cele ce urmeaza „Porsche Leasing”) si
✓     Porsche Broker de Asigurare SRL, cu sediul in Com. Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 2, Cladirea Porsche, et.1, cam.112 si 114, Voluntari, Ilfov, inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/481/31.03.2004, CUI nr. 15046472 (denumita in cele ce urmeaza „Porsche Broker”)
Platforma: pagina web apartinand Porsche Leasing care se afla la adresa https://cis.plr.ro/ prin intermediul careia Clientul va putea consulta continut digital (precum documente, fisiere de tip facturi, contractele incheiate cu partenerii apartinand Entitatilor Porsche etc.) precum si vizualiza diferite documente emise pentru serviciile furnizate de catre Entitatile Porsche, prin intermediul unei platforme internet comune;
Polita CASCO: : o asigurare care va protejeaza vehiculul obiect al Contractului de Leasing Financiar de furt sau de eventualele daune pe care acesta le poate suferi, indiferent daca sunteti responsabil sau nu de producerea acestora.
RCA: : asigurarea obligatorie de raspundere civila auto prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto sunt despagubiti, fie ca este vorba de daune la autovehicule, vatamari corporale, decese sau pagube aduse proprietatilor. Aceasta asigurare se incheie pentru toate autovehiculele inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania.

 

  III) Descrierea si scopul serviciilor

Platforma ofera Clientilor posibilitatea de a consulta digital, prin intermediul unei platforme internet comune, continutul unor documente in legatura directa cu Contractul de Leasing Financiar incheiat cu Porsche Leasing precum, contracte, acte aditionale, facturi, imputerniciri, precum si documente legate de politele de asigurare incheiate prin societatea Porsche Broker de Asigurare SRL etc., astfel cum rezulta din cuprinsul Platformei. Prin accesarea Platformei, Clientul va avea acces la diferite informatii de interes in legatura cu Cotractul de Leasing Financiar, care sa-i permita acestuia sa aiba o viziune de ansamblu asupra situatiei Clientului in raport cu Entitatile Porsche. In acest sens, Platforma este impartita pe diferite clase de operatiuni ce vor permite Clientului un acces facil la anumite aspecte de interes, dupa cum urmeaza (i) aspecte administrative, (ii) anumite servicii de baza oferite Clientilor, (iii) contracte/documente conexe, (iv) Facturi Serviciul se adreseaza in exclusivitate Clientilor, iar accesarea Platformei implica acceptarea neconditionata a termenilor si regulilor mentionate in continuare.

 

  IV) Inregistrare, activare cont si acces

Pentru a putea accesa platforma pusa la dispozitie de catre Entitatile Porsche, Clientul va avea nevoie de un calculator personal (PC, MAC sau laptop), o conexiune stabila la Internet si de un browser web instalat in calculator (cu titlu exemplificativ: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.). Pentru claritate, accesul la Platforma nu se poate realiza prin intermediul unui dispozitiv mobil.
Serviciul este conditionat de inregistrarea prealabila si de acceptarea prealabila a Termenilor si Conditiilor Generale, dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru activarea contului. Clientul este de acord ca Entitatile Porsche sa poata refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata ca a furnizat informatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale. In acest sens, Clientul va trebui sa acceseze link-ul indicat in cuprinsul Newsletterului primit in acest sens de Porsche Leasing.
(A) In masura in care va autentificati pentru prima oara la aceasta Platforma, pentru a avea acces la cuprinsul Platformei este necesara activarea contului ce v-a fost creat. In vederea activarii lui, Clientul va trebui sa includa parola comunicata pe e-mail. Imediat ce solicitarea este trimisa la server contul Clientului devine activ. O data ce contul devine activ, sunteti obligat sa modificati datele de acces, respectiv parola transmisa initial si sa raspundeti la o intrebare de securitate. Cu prilejul autentificarii ulterioare, va trebui sa introduceti parola aleasa de d-voastra, care trebuie sa contina minim 8 caractere, dintre care o litera mare, o litera mica si cel putin un numar.
(B) In masura in care ati mai accesat anterior continutul Platformei, contul d-voastra este deja activat si veti putea accesa continutul actualizat al Platformei introducand datele si parola deja setate de d-voastra.
Platforma poate fi accesata de oriunde in Romania, cat si de peste hotare. In cazul in care Clientul acceseaza Platforma din afara Romaniei, o face pe riscul sau, acesta fiind singurul responsabil de resperctarea prevederilor legislative aferente teritoriului in care se afla.
Clientul este raspunzator pentru furnizarea unei adrese de e-mail corecte si valide, Entitatile Porsche nefiind responsabile pentru prejudiciile determinate ca urmare a transmiterii unei adrese de e-mail incorecte/nevalide. Adresa de e-mail poate fi oricand actualizata, transmitand o solicitare in acest sens catre office.pfg@porsche.ro sau apeland numarul de telefon: +40 21 208 2600(L-V, 08:30 – 18:00).

 

  V) Drepturile si obligatiile Entitatilor Porsche

Potrivit Termenilor si Conditiilor, Entitatile Porsche se obliga:
a) sa depuna toate eforturile pentru a asigura utilizarea Platformei de catre Clienti in conditii de confidentialitate si securitate;
b) sa nu dezvaluie tertilor numele de utilizator (username) si parola Clientului, sau orice alta informatie considerata necesara pentru accesarea Platformei.
Entitatile Porsche isi rezerva dretul de a suspenda/limita accesul la continutul Platformei cu efect imediat si fara anunt prealabil in scopul efectuarii unor imbunatatiri, reparatii sau lucrari de intretinere a Platformei.

 

  VI) Drepturile si obligatiile Clientului

Potrivit Termenilor si Conditiilor, Clientul se obliga:
a) la pastrarea confidentialitatii cu privire la elementele sale de identificare care i-au fost acordate in vederea accesarii Platformei. Clientul va face toate demersurile necesare ca obligatia de confidentiliatate sa fie respectata de catre toti utilizatorii – prepusi ai sai.
b) sa informeze Entitatile Porsche, la nr. de telefon +40 21 208 2600, sau la adresa de email: office.pfg@porsche.ro de indata ce o persoana neautorizata a luat cunostinta de codul de identificare.
In zilele de sambata si duminica si in intervalul de luni pana vineri intre orele 18:00 – 08:30 (in afara programului de lucru si/sau in zilele nebancare), Clientul are posibilitatea de:
c) folosirea adresei de email office.pfg@porsche.ro , prin intermediul carora poate anunta de indata ca o persoana neautorizata a luat cunostinta de codul de identificare.
d) sa notifice Entitatile Porsche, imediat ce constata ca se afla in urmatoarele situatii:
✓     orice eroare sau neregula aparuta in urma gestionarii contului;
✓     observarea unor elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii datelor de identificare precum a codului PIN/codului de identificare/parolei de catre persoane neautorizate;
✓     constatarea aparitiei unor disfunctionalitati ale contului, inclusiv situatia in care codurile de acces primite sunt incorecte.
Clientul este de acord sa foloseasca continutul Platformei numai in scopuri legale. Clientul se obliga:
a) ca nu va permite vreunui tert (si nu il va autoriza) sa foloseasca Platforma;
b) ca nu va desfasura (si nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul “interzicere a serviciului”. Clientul care incalca securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in fata autoritatilor publice competente pentru tragerea la raspundere civila sau/si penala dupa caz;
c) ca va folosi Platforma astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este raspunzator fata de Entitatile Porsche pentru orice daune suferite de acesta si care au fost cauzate prin nerespectarea de catre Utilizator a obligatiilor prevazute in Termenii si Conditiile prezente.
d) sa comunice de indata catre Entitatile Porsche, in scris, orice modificare privind datele de identificare ale acestuia. In caz contrar Entitatile Porsche nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de catre Utilizator.
Clientul este responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizeaza pentru accesarea acestui serviciu si pentru orice activitate desfasurata pe contul propriu, indiferent daca a autorizat-o sau nu.

 

  VII) Securitatea

Serviciul este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului si/sau a Platformei, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) si/sau a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul si/sau Platforma sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice.
Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale, Clientul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Entitatile Porsche nu sunt responsabile pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

 

  VIII) Modificarea Termenilor si Conditiilor

Entitatile Porsche pun la dispozitie accesul la Platforma Clientului in mod gratuit. Entitatile Porsche vor putea modifica unilateral, oricand, Termenii si Conditiile Generale. Atunci când se opereaza aceste modificari, Entitatile Porsche va pune la dispoziþie o noua versiune a Termenilor si Conditiilor Generale pe pagina principala a Platformei.
Clientul a luat la cunostinta si accepta faptul ca, daca utilizeaza Platforma dupa data la care s-au schimbat Termenii si Conditiile Generale, Entitatile Porsche vor considera utilizarea in continuare a Platformei de catre Client ca o acceptare a Termenilor si Conditiilor Generale modificati.

 

  IX) Incetarea furnizarii Serviciului

Entitatile Porsche isi rezerva dreptul de a suspenda sau inchide contul oricarui utilizator, in orice moment, fara nicio alta notificare prealabila. Motivele pentru suspendarea sau stergerea contului includ dar fara a se limita la:
a) incalcarea Termenilor de Utilizare ai Platformei;
b) cererea Clientului de incetare sau suspendare a contului aferent Platformei;
c) implicarea Clientului in activitati frauduloase;
e) o cerere sau un ordin emise de catre organele legii sau de catre orice alta autoritate a statului;
f) suspendarea sau incetarea din orice motiv a serviciilor contractate de Utilizator de la oricare dintre Entitatile Porsche;
In exercitarea drepturilor de mai-sus, Entitatile Porsche vor putea sterge continutul aflat in contul Clientului, odata cu stergerea contului pentru oricare din motivele mai sus mentionate.
Nicio clauza din Termenii de Utilizare ai Serviciului nu ofera Clientului niciun fel de drept, titlu, licenta in legatura cu Platforma.

 

  X) Drepturile de autor

Toate informatiile aflate pe site-ul oficial al Entitatilor Porsche (incluzand aici si fara a se limita, texte, poze, logo-uri, reclame, promotii, etc) care se afla pe site-ul unde se acceseaza Platforma, sunt proprietatea Entitatilor Porsche sau a partenerilor sai si sunt protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.
Folosirea fara acordul Entitatilor Porsche a oricaror elemente enumerate mai sus fara obtinerea unui acord prealabil de la detinatorii de drept se pedepseste conform legilor in vigoare. Pentru orice nelamuriri privind drepturile de autor, va rugam sa ne contactati pe email: office.pfg@porsche.ro

 

  XI) Limitare de responsabilitate

Entitatile Porsche nu vor fi raspunzatoare pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei prezentate in cadrul Platformei, orice tip de erori sau omisiuni in continut care pot conduce la orice fel de pierderi.
Informatiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate, in orice fel, intr-un alt document sau material fara permisiunea prealabila scrisa a autorilor lor.
Entitatile Porsche nu isi asuma responsabilitatea pentru buna functionare a surselor externe de continut catre care se fac trimiteri, nefiind in niciun fel implicat in gestionarea acestora - si isi rezerva dreptul de a bloca accesul prin intermediul acestui site catre acele domenii de internet care pot avea continut ilegal sau daunator.
Entitatile Porsche nu sunt raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare la inclusiv, dar nelimitat: profitul nerealizat, imposibilitatea de utilizare sau orice alte pierderi, rezultand din:
a) posibilitatea sau imposibilitatea accesarii Platformei de catre Clienti, pe o perioada nedeterminata de timp;
b) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor regasite in cadrul Platformei;
c) accesul neautorizat la / deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
d) declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor oferite in cadrul Platformei;
e) orice alta problema legata de serviciile site-ului.


b) Raspunderea Clientului
In cazul in care Clientul a uitat parola, acesta are posibilitatea sa o recupereze selectand astfel campul „am uitat parola” unde va fi nevoit sa raspunda la intrebarea de siguranta aleasa la momentul in care aceasta si-a creat contul aferent in vederea asigurarii accesului la Platforma.
In cazul in care Clientul si-a uitat si intrebarea de siguranta aleasa la momentul la care si-a creat contul aferent Platformei, acesta are obligatia sa informeze Entitatile Porsche, la nr. de telefon +40 21 208 2600 sau la adresa de email: office.pfg@porsche.ro pentru a obtine pe aceasta cale o noua parola temporara.
In cazul in care Clientul are suspiciuni privind utilizarea neautorizata a contului aferent Platformei, este obligat sa anunte imediat – reprezentantul Serviciului Relatii Clienti la nr. de telefon +40 21 208 26 00 sau la adresa de email: office.pfg@porsche.ro pentru a i se bloca accesul la contul aferent Platformei.

 

  XII) Legea aplicabila. Solutionarea conflictelor si litigiilor

Prin folosirea, vizualizarea sau accesarea Platformei, Clientul a luat la cunostinta asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apara intre Client si Entitatile Porsche.
In cazul unor eventuale conflicte intre oricare dintre cele doua Entitati Porsche si Clientii sai, se va incerca, mai intai, rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucratoare. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta competenta in conformitate cu legile romanesti in vigoare.

 

  XIII) Clauze diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Clientul confirma ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu Termenii si Conditiile de utilizare.
Accesarea acestei Platforme este conditionata de acceptarea fara echivoc a Termenilor si Conditiilor mai sus mentionate.

In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti Termeni si Conditii, va rugam sa nu accesati continutul Platformei.